The Dayr al-Barsha Project (2002-present) is an international and interdisciplinary research endeavor directed by the Egyptology department at Leuven University, Belgium. The site of Dayr al-Barsha in Middle Egypt, from which the project derives its name, is in fact only one of several archaeological sites in the region that are under study by the project. These pages present an overview of the project's approaches and the results that have been attained thus far. Plans, information about past excavation seasons, a selection of photographs, and a list of publications can also be found here. Feel free to contact us if you have any questions, remarks, or suggestions.

Excellence Cluster Topoi

Gertrud van Loon was awarded a  fellowship to Berlin by the Deutsches Archäologisches Institut and in the framework of Topoi-Cluster B3 and B4. For the project Dayr Anba Hadra, a medieval monastery on the West Bank of Aswan, she will document and study the paintings in the church, the cave and the monastic complex. An important aspect is the relationship iconographical programme – function of space.

Lecture

Marleen De Meyer: Les tombeaux des nomarques d’el-Bercheh : iconographie et matériel funéraire

"Journée d’étude: l’Égypte de Sésostris III" at the Palais des Beaux-Arts de Lille, France (18 October 2014)

All information available here.

Old Kingdom funerary mask featured in KU Leuven Campuskrant (September 2014)

 (cllick to enlarge)

html version: http://nieuws.kuleuven.be/dodenmasker


Lecture

Marleen De Meyer: "Het late Oude Rijk in Dayr al-Barsha: Recente resultaten van opgravingen op de zuidheuvel"

30 september (Leuven) &  2 oktober (Gent). Voor details, zie onderaan.

Dayr al-Barsha Project featured in the upcoming exhibit 'Sesostris III, pharaon de légende' at the Palais des Beaux-Arts in Lille

From 9 October 2014 to 25 January 2015 an exhibition about Sesostris III will feature an almost life-size replica of the tomb chapel of Djehutihotep at Dayr al-Barsha. More information about the exhibit can be found at the site of the Palais des Beaux-Arts. For a teaser of the exhibit, see this Youtube video.

Remote sensing research at Dayr al-Barsha

On 16 June 2014 a number of our project members presented the results of their remote sensing research at the 34th EARSeL Symposium in Warsaw, Poland: European Remote Sensing - New Opportunities for Science and Practice. This research was carried out within the APLADYN project: a Belgian Science Policy project on anthropogenic and landscape dynamics in large fluvial systems. The abstracts of these talks can be found here.

  

New book

Willems, H., 2014. Historical and Archaeological Aspects of Egyptian Funerary Culture. Religious Ideas and Ritual Practice in Middle Kingdom Elite Cemeteries (CHANE 73: Leiden, Brill).

Historical and Archaeological Aspects of Egyptian Funerary Culture, a thoroughly reworked translation of Les textes des sarcophages et la démocratie published in 2008, challenges the widespread idea that the “royal” Pyramid Texts of the Old Kingdom after a process of “democratisation” became, in the Middle Kingdom, accessible even to the average Egyptian in the form of the Coffin Texts. Rather they remained an element of elite funerary culture, and particularly so in the Upper Egyptian nomes. The author traces the emergence here of the so-called “nomarchs” and their survival in the Middle Kingdom. The site of Dayr al-Barshā, currently under excavation, shows how nomarch cemeteries could even develop into large-scale processional landscapes intended for the cult of the local ruler. This book also provides an updated list of the hundreds of (mostly unpublished) Middle Kingdom coffins and proposes a new reference system for these.

To order, click here.

Reactie op recente persberichten over hoe de Egyptenaren zware stenen verplaatsten (2)

Onlangs verschenen deze artikels in Nederlandse kranten over het verslepen van zware stenen in het Oude Egypte, als reactie op recente persberichten over dit onderwerp:

24 mei 2014: De Volkskrant

23 mei 2014

Kennislink.nl: Vervoerden oude Egyptenaren piramidestenen wel over nat zand? Wetenschappers KU Leuven betwisten onderzoek

10 mei 2014: NRC Handelsblad

 

Reactie op recente persberichten over hoe de Egyptenaren zware stenen verplaatsten

Volgens een groep onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam is het probleem hoe de Egyptische piramides gebouwd zouden zijn, eindelijk een stuk dichter bij een oplossing gekomen. Dat zou blijken uit een onderzoek dat ze vorige week publiceerden in het tijdschrift Physical Review Letters, en dat ruime aandacht in de pers heeft gekregen. Uitgangspunt van hun studie is een scène in het graf van Djehoetihotep in Dayr al-Barsha, dat uit ongeveer 1865 v. Chr. dateert. Deze afbeelding  toont hoe een kolosbeeld van 80 ton op een slede vanuit een steengroeve wordt weggesleept. Ook wordt getoond hoe het wegoppervlak met water wordt bevochtigd. De onderzoekers rapporteren nu dat hun experimenten hebben uitgewezen dat zand, bevochtigd met 5% water, door capillaire werking verhardt, en daardoor minder wrijving teweeg brengt dan onbevochtigd zand. Bovendien zou bij het slepen van een slede door droog zand een zandophoping ontstaan, iets wat bij licht bevochtigd zand blijkens de experimenten niet het geval is.

De onderzoekers verbinden aan hun experimentele waarnemingen het vermoeden dat niet alleen het kolosbeeld van Djehoetihotep, maar ook de bouwstenen voor de Egyptische piramides zo getransporteerd werden. Volgens de recente berichtgeving in de media zou hiermee een belangrijk archeologisch vraagstuk dichter bij een oplossing gebracht zijn. 

Prof. Harco Willems en Prof. Gert Verstraeten, als resp. Egyptoloog en fysisch geograaf verbonden aan de KU Leuven, zijn niet onder de indruk van de resultaten van dit onderzoek. Ze betreuren dat de onderzoekers niet de moeite hebben genomen om de archeologische relevantie van hun natuurkundige ‘vondst’ interdisciplinair te onderbouwen.

De scène van Djehoetihotep is Willems en Verstraeten goed bekend, omdat deze voorkomt in een graf dat zich bevindt in de Leuvense opgravingsconcessie in Dayr al-Barsha. Het Leuvense onderzoek aldaar heeft inmiddels waarschijnlijk kunnen maken waar het beeld gestaan heeft, en langs welke route het moet zijn getransporteerd.

Volgens de Leuvense onderzoekers is het Amsterdamse onderzoek slordig uitgevoerd. Zo stellen de onderzoekers dat Egyptologen het plengen van water tot nu toe als ritueel gebruik, en dus niet als techniek hebben geïnterpreteerd. Inderdaad werd dit in de eerste publicatie van de scène uit 1895 gesuggereerd, maar dat is zeker niet de tegenwoordig gangbare interpretatie. Er wordt algemeen van uitgegaan dat de bedoeling was,  de wrijving van het wegoppervlak te verminderen.  Maar, anders dan de Amsterdammers denken, is zeer onwaarschijnlijk dat zware steenlasten over een zandige ondergrond getransporteerd zouden zijn. Langs het tracé waarover het beeld getransporteerd moet zijn, ligt namelijk maar heel weinig zand, en dit is dan bovendien vermengd met grote hoeveelheden geërodeerde mergel. Dit oppervlak is van nature al bijzonder hard en stabiel. Het bevochtigen ervan zou maar weinig nuttig effect sorteren.  

Het Leuvense team heeft in dit gebied de laatste jaren veel onderzoek naar antieke steentransportwegen uitgevoerd. In geen van de onderzochte gevallen zijn deze van zand. Vaak werd van zwerfkeien een fundament gelegd waarop lagen stenen van afnemende grootte werden aangebracht, bedekt met een laag alluviale modder. In andere gevallen werd het harde woestijnoppervlak alleen glad gemaakt, en voorzien van een laag modder. 

Experimenten die reeds een halve eeuw geleden zijn uitgevoerd, tonen dat bevochtigde riviermodder de wrijving zo sterk reduceert dat één persoon op een slede gemakkelijk een steen van 750 kilogram kan verslepen. Dit alles maakt zeer onwaarschijnlijk dat het beeld van Djehoetihotep over een zandweg werd versleept. Evenmin is waarschijnlijk dat deze methode bij de bouw van de piramides werd toegepast. In de omgeving daarvan bevindt zich namelijk geen zandwoestijn. Hetzelfde geldt voor de directe omgeving van andere grote bouwprojecten, zoals de tempels rond de stad Luxor. Resten van transportwegen die voor dit doel werden gebruikt, wijzen uit dat hier grote hoeveelheden steenslag en modder werden gebruikt. 

Prof. Dr. Harco Willems 

Onderzoeksgroep Nabije Oosten Studies

Prof. Dr. Gert Verstraeten 

Afdeling Geografie

(voor de volledige reactie met foto's, zie bijgevoegde pdf)

Persberichten:

De Redactie 8/5/2014: Piramidestenen in oude Egypte niet over nat zand getransporteerd 

De Standaard 8/5/2014: Leuvense onderzoekers spreken vondst over piramides tegen