Lecture

Marleen De Meyer: "Het late Oude Rijk in Dayr al-Barsha: Recente resultaten van opgravingen op de zuidheuvel"

30 september (Leuven) &  2 oktober (Gent). Voor details, zie onderaan.

Sinds enkele jaren wordt op de zuidheuvel van Dayr al-Barsja archeologisch onderzoek gedaan naar eventuele sporen van cultische activiteit in dit gebied. Bij opgravingen in de voorhof van een aantal Oude Rijks rotsgraven zijn tussen 2012-2014 enkele opmerkelijke vondsten gedaan, die ondermeer onze opvattingen over mummificatie tijdens het Oude Rijk aanzienlijk bijstellen. Zo is er een Oude Rijks mummiemasker gevonden van een type dat tot nu toe enkel in de Memfitische necropolen geattesteerd was. Bovendien lijkt een intact ritueel depot met aardewerk en andere objecten een vroege attestatie te zijn van een balsemingscachette zoals die uit latere periodes van de Egyptische geschiedenis veelvuldig gekend zijn. Onze kennis van vroege mummificatiepraktijken is eerder beperkt aangezien slechts een handvol intacte mummies uit het Oude Rijk bewaard zijn, die dan ook nog hoofdzakelijk uit de necropolen bij de hoofdstad afkomstig zijn. Deze nieuwe gegevens uit een provinciaal grafveld leveren daarom een belangrijke bijdrage in dit debat. Tot slot werpt een afgesloten en intact graf nieuw licht op begrafenispraktijken in deze necropool uit het late Oude Rijk.

De recente vondsten leveren niet alleen antwoorden, maar roepen uiteraard ook vragen op. Alvast één van deze vragen hebben we geprobeerd te beantwoorden door middel van experimentele egyptologie, waar ook dieper op ingegaan zal worden. Hieruit zal blijken dat een stel egyptologen gewapend met wat gips en verband erin kan slagen om een nieuw perspectief te bieden op bredere vragen uit de Egyptische kunstgeschiedenis.

dinsdag 30 september 20:00u

Monseigneur Sencie Instituut (MSI 00.20), Erasmusplein 2, 3000 Leuven (achter de centrale bibliotheek van de KU Leuven)

donderdag 2 oktober 20:00u

Auditoria economie, auditorium VIII, aan het Sint-Pietersplein, Gent (het auditorium is te bereiken via de Sint-Pietersnieuwstraat en dan het eerste straatje rechts, de Hoveniersberg)